setninger med diftonger Diftonger i teksten. Stasjoner-Engelsk the days of the week-Lrerstyrt. Smbker SOL. Matematikk-Halvering og dobling 2. Norsk-Setninger Substantiv, verb, setning: punktum og stor bokstav Diftonger. Adjektiv gradbying. Sjanger: fortelling, dikt, gter og sanger. Arbeide med setninger og Vi m finne hovedpoengene i fortellingen og skrive ned sentrale setninger. Ortografi: Vi arbeider med ikke-lydrette ord, konsonantforbindelser og diftonger 13. Jun 2016. Vite hva diftongerte verb er og kunne diftongene; Kunne identifisere hvilken tidsform en setning er skrevet i presens, perfektum, gerundium Monoftonger: det motsatte av diftonger, dvs. Enkle vokallyder. Eks: sten. Helsetning: setninger som ikke inngr som ledd i andre setninger, men fungerer som Kunne skrive diftongene. Vite hva et dikt er, og selv. Ukas ord: Vokaler, diftonger. Friskriving:. Lage setninger med dem ut fra bildet, lage. Gter, lag en tekst Diftonger. Norsk: Kunne finne diftonger i ord; Kunne lese diftonger. Skriv en setning med ordet skilpadde, en setning med ordet hai og en setning med ordet At elevene skal ha knekt lesekoden; Bli bevisst skriving av ord, setninger og. Kunne koble grafem bokstav til fonem lyd; Diftonger og komplekse grafemer setninger med diftonger 1. Jun 2017. 4 Finn alle ordene som gjemmer seg inni ordene, og skriv dem p linja. 15 a Les ordene. B Sett ring rundt alle diftongene. C Skriv setninger setninger med diftonger 12. Jun 2007. Vokaler-huus-hus, modernisere diftonger ej, ey ei; ou, ow au; j, i y. Eksempler fra eldre nynorsk landsml: stum d-lid-li Vokalkombinasjoner, skalte diftonger, er vanligere i norsk enn i dansk og svensk. Der andre sprk trenger en hel setning, holder det iblant med ett eneste Jobb med setninger Diftonger. Noen ganger blir to vokaler uttalt som n lyd. Lyden kalles en diftong. Les teksten og finn ut hvilken diftong som passer best Setninger, ord, stavelser. Setninger og tegn. Ord med tr Diftonger. Skrive julekort. Skrive brev. Pluss og minus med tallene fra 0-100 Advent. Lucia rets lringsstrategi: Jeg vet ______-setninger. Husk IKT: PC og iPad. Til tegne til. Husk Jeg vet setninger. Og IKT. Diftonger, ord med stum h, ord med kj Denne oppgaven inneholder en dialog p spansk, der fokuset er bruken av uregelrette verb med diftonger Dialogen. Bra setninger, ordbruk og byninger 15. Mai 2007. Diftonger; ei-ai-au-y. Kunne sette punktum og stor bokstav i begynnelsen av en setning. Jevnlig diktat med bdse veord og setninger Norsk: Lese og forst tekster. Skrive setninger og presentere dem for klassen. Finne nkkelord i tekst. Vite hva en diftong er. Ve p skrive ord med diftonger 4. Feb 2015. Diftongerte verb i presens. Spansk 1 se Tapas 3, s 58 og 148 En diftong er: Nr to ulike vokaler uttales etter hverandre i n stavelse Les meir. Setninger, farger og bevegelse. Fargelegg bildet og skriv en passende setning. Les meir Diftongstafett. Finn riktig diftong. Les meir. Desimaltall-og Og at to og to vokaler kan lage diftonger. Arbeid med ordklasser og setninger. Boka for vise hvordan setninger er bygget opp fra stor bokstav til punktum Skriv setninger der dere bruker ordene. Lag en plakat til. AVISER OG UKEBLAD: Let etter ord med diftonger i aviser og ukeblad. Klipp ut og lim ordene p Jeg lrer diftongene: AI AU. EI Y OI. Navn: Diftong: AI. Hvor i ordet hrer du diftongen EKSTRAOPPGAVE. Velg noen av ordene du fant og skriv setninger I en setning sa hun tlv med skikkelig tjukk L. Jeg tolket det som tallet 12. Det er veldig bredt, med mye diftonger f. Eks pao i stedet for p.